سبد پلاستیکی

سبد پلاستیکی B1

B-1

 • 105*66*54
 • 7.5 kg
 • تحمل بار متحرک
  400 kg
سبد پلاستیکی B2

B-2

 • 76*53*50
 • 5.1 kg
 • تحمل بار متحرک
  300 kg
سبد پلاستیکی B3

B-3

 • 66*50*37
 • 4.9 kg
 • تحمل بار متحرک
  250 kg
سبد پلاستیکی B4

B-4

 • 66*46*37
 • 2.5 kg
 • تحمل بار متحرک
  200 kg
سبد پلاستیکی B5

B-5

 • 60*40*25
 • 2.1 kg
 • تحمل بار متحرک
  40 kg
سبد پلاستیکی B6

B-6

 • 60*40*25
 • 2.1 kg
 • تحمل بار متحرک
  40 kg
سبد پلاستیکی B7

B-7

 • 58*37*21
 • 1.6 kg
 • تحمل بار متحرک
  30 kg